Aktuální informace pro IBD pacienty o možnostech očkování naleznete zde. Připravila je MUDr. Karin Malíčková.

7. - 10. 7. 2021, Kodaň

16th Congree of ECCO

Inflammatory bowel diseases / Zánětlivé onemocnění střev

Stát: Dánsko, Kodaň

Registrace: https://www.ecco-ibd.eu/register-21.html

Webové stránky: https://www.ecco-ibd.eu/

 

 

Recentně byla publikována rozsáhlá metaanalýza 48 studií (téměř 7 tisíc pacientek) zaměřených na hodnocení efektu a bezpečnosti biologické léčby IBD v graviditě - viz. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32931960/. Práce potvrdila bezpečnost terapie, zejména anti-TNF protilátek, pro něž je pochopitelně k dispozici nejvíce dat.
Součástí této metaanalýzy je 5 studií českých autorů (Kolář, Pipek, Machková, Bortlík, Ďuricová) a navrch je citována i kazuistika dr. Lukešové. Jde o zcela výjimečný příspěvek našeho klinického výzkumu v oblasti gastroenterologie.

10. - 11. 12. 2020, Praha

IXX. intenzivní kurz IBD pro lékaře a sestry

AKCE ZRUŠENA

Omlouváme se, ale akce musela být z důvodu epidemické situace zrušena

Webové stránky: https://mhconsulting.cz/kongres/58-xix-intenzivni-kurz-ibd-10-11-12-2020/obecne-informace

 

 

Odpovídá prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc. - přednosta Klinického a výzkumného centra pro střevní záněty ISCARE a.s., Praha

1) Jsou nemocní s Crohnovou chorobou a ulcerózní kolitidou ve zvýšeném riziku infekce SARS-CoV-2?


2) Je virus SARS-CoV-2 vylučován i jinak než ve formě aerosolu z dýchacích cest?


3) Jaká terapie Crohnovy nemoci a ulcerózní kolitidy je při pandemii SARS-CoV-2 nevhodná?


4) Jaké jsou rizikové skupiny IBD nemocných pro těžší průběh infekce SARS-CoV-2?

V souvislosti s pandemií viru COVID-19 a vzhledem k častým dotazům pacientů s idiopatickými střevními záněty bychom vám chtěli předložit následující desatero.

Doba platnosti textu je 14 dní, nebo do vydání aktualizované verze.

Aktualizováno dne 19. 3. 2020

12. - 15.2.2020, Vídeň

15th Congree of ECCO

Inflammatory bowel diseases / Zánětlivé onemocnění střev

Stát: Rakousko, Vídeň

Registrace: https://www.ecco-ibd.eu/ecco20.html

Webové stránky: https://www.ecco-ibd.eu/

Informace o 15. ECCO kongresu - prezentace

 

V rámci ECCO kongresu, který se konal začátkem března v Kodani, jsme se s kolegou MUDr. Pavlem Klvaňou zúčastnili 17. IBD kurzu (Intensive Advanced Course), na který jsme byli nominováni Pracovní skupinou pro IBD České republiky. Samotný kurz probíhal ve dvou částech. V první s námi přednášející probrali kompletní problematiku IBD od patogeneze přes diagnostiku a možnosti medikamentózní léčby až po možnosti chirurgických řešení. Ve druhé části jsme byli rozdělení do dvou menších skupin a následovaly bloky interaktivních přednášek a prezentací klinických případů, při kterých jsme byli přednášejícími tázání na možné postupy léčby s adekvátním zdůvodněním.

Kurz byl pro nás velice přínosný a nejednou jsme již nově nabytých znalostí využili v klinické praxi. Za možnost účastnit se kurzu velmi děkujeme.

V Ostravě dne 20.5.2019

MUDr. Lukáš Bača. Centrum péče o zažívací trakt, Vítkovická nemocnice a.s., Ostrava
MUDr. Pavel Klvaňa, Beskydské Gastrocentrum, Nemocnice Frýdek - Místek

Centra pro léčbu perianální Crohnovy nemoci allogeními adipózními
kmenovými buňkami v ČR

Informace k současné epidemii spalniček a možných rizicích pro pacienty s idiopatickými střevními záněty

Vážená paní doktorko, vážený pane doktore,

zveme Vás ke shlédnutí akreditovaného videokurzu „Biologická léčba idiopatických střevních zánětů“. Autorem e-learningového kurzu je prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc., který jej připravil ve spolupráci se vzdělávacím portálem elektronické univerzity EUNI.cz. Portál EUNI nabízí odborně garantované informace z medicínských oborů již od roku 2006. Registrace a studium je na EUNI zdarma.

Po nastudování kurzu máte možnost absolvovat závěrečný test.

Využijte příležitosti získat 4 kredity do systému celoživotního vzdělávání lékařů.

 

EUNI kurz Biologická léčba idiopatických střevních zánětů

 

Více informací najdete na https://www.euni.cz/sign/default/ej3c4

Informace k léčbě Methotrexátem u nemocných s Crohnovou chorobou