Guidelines a stanoviska PS IBD

Stanovisko odborníků k definici léčebné linie přípravku vedolizumab u pacientů s UC a CD.

Stanovisko České gastroenterologické společnosti ČLS JEP k výkladu pojmu kontraindikace pro systémovou anti-TNF biologickou léčbu idiopatických střevních zánětů

Společné stanovisko ČGS a VZP ČR k výkladu pojmu kontraindikace pro systémovou anti-TNF biologickou léčbu idiopatických střevních zánětů - od 1. 2. 2018

Společné stanovisko ČGS a VZP ČR k výkladu pojmu kontraindikace pro systémovou anti-TNF biologickou léčbu idiopatických střevních zánětů - do 31. 1. 2018

Konsensus odborníků v terapeutické oblasti IBD/ Lukáš M., Drastich P., Bortlík M., Malíčková K., Douda T., Falt P., Koželuhová J., Ďuricová D., Novotný A. a Pracovní skupina pro idiopatické střevní záněty ČGS ČLS JEP.

Dohoda o podmínkách úhrady biologické léčby u nemocných s Crohnovou chorobou a ulcerózní kolitidou mezi Českou gastroenterologickou společností České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně a Všeobecnou zdravotní pojišťovnou České republiky

Doporučení pro podávání biologické terapie u idiopatických střevních zánětů: třetí, aktualizované vydání/ Bortlík, M., Ďuricová, D., Kohout, P., Konečný, M., Koželuhová, J., Novotný, A. Zbořil, V. Prokopová, L., Douda, T., Stehlík, J., Shonová, O., Mareš, K., Hrdlička, L., Matějková, P., Šerclová, Z., Nedbalová, L., Tomanová, M., Liberda, M. Bronský, J., Mitrová, K., Drastich, P., Ryska, O., Falt, P., Březina, J., Vaňásek, T., Kalvach, J., Kolář, M., Lukáš, M. Gastroenterologie a hepatologie. 2016, roč. 70, č. 1, s. 11-26. ISSN: 1804-7874; 1804-803X (elektronická verze).

Doporučené postupy chirurgické léčby pacientů s nespecifickými střevními záněty - 1. část: předoperační příprava / Šerclová Z., Ryska O., Bortlík M., Ďuricová D. a Pracovní skupina pro idiopatické střevní záněty ČGS ČLS JEP Gastroenterologie a hepatologie. 2015, roč. 69, č. 1: s. 12-24. ISSN: 1804-7874; 1804-803X (elektronická verze).

Doporučení pro podávání biologické léčby u idiopatických střevních zánětů – dodatek ke druhému vydání /Lukáš, M. Gastroenterologie a hepatologie. 2013, roč. 67, č. 4, s. 303-305. ISSN: 1804-7874.

Doporučené postupy pro podávání aminosalicylátů u nemocných s idiopatickými střevními záněty / Prokopová L., Ďuričová D., Bortlík M., Zbořil V., Lukáš M., a Pracovní skupina pro idiopatické střevní záněty ČGS ČLS JEP. Gastroenterologie a hepatologie. 2012, roč. 66, č. 5, s. 391-400. ISSN: 1804-7874; 1804-803X (elektronická verze).

Doporučený postup pro diagnostiku a léčbu anémie u IBD / L. Hrdlička, P. Kohout, M. Liberda, M. Konečný, M. Lukáš a Pracovní skupina pro idiopatické střevní záněty ČGS ČLS JEP Gastroenterologie a hepatologie. 2012, roč. 66, č. 4, s. 280-285. ISSN: 1804-7874; 1804-803X (elektronická verze).

Doporučení pro podávání biologické terapie u idiopatických střevních zánětů: 2. vydání / M. Bortlík, D. Ďuricová, P. Kohout, M. Konečný, J. Koželuhová, A. Novotný, V. Zbořil, L. Prokopová, T. Douda, J. Stehlík, O. Shonová, K. Mareš, L. Hrdlička, P. Matějková, Z. Šerclová, L. Nedbalová, M. Tomanová, M. Liberda, J. Bronský, K. Mitrová, P. Drastich a M. Lukáš. Gastroenterologie a hepatologie. 2012, roč. 66, č. 1, s. 12-22. ISSN: 1804-7874; 1804-803X (elektronická verze).

Doporučení pro vakcinaci nemocných s Crohnovou chorobou a ulcerózní kolitidou na imunosupresivní a biologické léčbě / J. Stehlík, K. Mareš, M. Lukáš, M. Bortlík, D. Ďuricová a kol. Česká a slovenská gastroenterologie a hepatologie. 2010, roč. 64, č. 1, s. 40-48. ISSN: 1213-323X.

Doporučené postupy v diagnostice a terapii onemocnění GIT u dětí Pracovní skupiny pro dětskou gastroenterologii a výživu ČPS

Doporučení ECCO-EFCCA pro pacienty s Crohnovou chorobou

Doporučení ECCO-EFCCA pro pacienty s ulcerózní kolitidou